اقامت کانادا از طریق اسپانسر خانوادگیfamily sponsorship
کانادا تعهد دیرینه ای به ارزشهای خانوادگی دارد. این تعهد در برنامه های مهاجرتی کانادا نیز نمایان است. یکی از روشهایی که کانادایی ها می توانند افراد خانواده شان را به کانادا بیاورند، برنامه مهاجرتی اسپانسر خانوادگی است.سالانه با یان روش ، هزاران خانواده اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند.

افراد زیر میتوانند از طریق فوق اقامت دائم کانادا دریافت کنند:

 1. همسر یا شریک زندگی اسپانسر
 2. فرزندان وابسته به اسپانسر (یعنی فرزندان زیر ۲۲ سالی که ازدواج نکرده اند یا فرزندان ۲۲ سال به بالایی که از نظر مالی به اسپانسر وابسته هستند)
 3. فرزند خوانده اسپانسر
 4. پدر یا مادر اسپانسر
 5. پدربزرگ یا مادربزرگ اسپانسر
 6. برادر یا خواهر اسپانسر به شرط آنکه زیر ۱۸ سال باشند و پدر و مادرشان هم از دنیا رفته باشند
 7. برادر زاده و خواهرزاده اسپانسر به شرط آنکه زیر ۱۸ سال باشند و پدر و مادرشان هم از دنیا رفته باشند
 8. نوه اسپانسر در صورتی که پدر و مادرش فوت کرده باشند
 9. یکی از اقوام اسپانسر بجز موارد فوق به شرط آنکه اسپانسر هیچ کدام از موارد فوق را در داخل یا خارج کانادا نداشته باشد (به عبارت دیگر کمابیش بی کس و تنها باشد)

شرایط اسپانسر

اسپانسر علاوه بر اینکه باید یک شهروند کانادایی باشد، شرایط زیر را نیز باید احراز کند:

اسپانسر باید توانایی مالی خویش را برای تأمین نیازهای اولیه و اصلی متقاضی و خانواده اش نشان دهد. (اگر خود متقاضی قادر به تأمین آن نباشد) :

-خواراک ، پوشاک، مسکن و دیگر نیازهای روزمره زندگی

-مراقبت های بهداشتی که تحت پوشش خدمات بهداشت عمومی نمی باشد ولی برای تمام شهروندان کانادا موجود است.

-اسپانسر باید آماده امضای قرارداد با مراکز زیر باشد:

–با دولت کانادا یا کبک که بدینوسیله موافقت می کند تا نیازهای بالا را برای مدت مشخص شده تامین کند.

–با فرد متقاضی (اگر بالاتر از ۲۲ سال بوده و سالمند نباشد) که بدینوسیله اسپانسر متعهد می گردد تا فرد (یا افراد ) اسپانسر شده را برای دوره مشخص حمایت کرده و شخص اسپانسر شده (متقاضی) تعهد می دهد که تلاش خود را برای مستقل شدن انجام دهد.

همچنین اسپانسر باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

 • در حال حاضر ساکن کانادا باشد.
 • شهروند کانادایی که همسر یا فرزند خود را اسپانسر می کند، باید تعهد نماید، در زمانی که متقاضی به عنوان شهروند دائم وارد کانادا می شوند در کانادا اقامت داشته باشد.