مهاجرت به آلمان از روش نیروی متخصص

در این روش متقاضی، می تواند با داشتن یک پیشنهاد کار در زمینه ی حرفه های مورد نیاز در این کشور، اقامت موقت آلمان را دریافت کرده و بعد از ۳ سال اقامت دائم کشور آلمان را دریافت کنید

شرایط متقاضی

باید در حرفه ی مورد نظر متقاضی در آلمان کمبود نیروی کار حرفه ای واجد شرایط باشد.

متقاضی باید یک پیشنهاد کار در کشور آلمان داشته باشد. ما این موقعیت شغلی را برایتان آماده می کنیم.

مدرک تحصیلی شما باید معادل با یک مدرک آلمانی تشخیص داده شود. شما باید قبل از ورود به آلمان درخواست تعیین هم ارزی مدرکتان را بدهید.

سن شما باید بین ۲۷ تا ۳۵ سال باشد.

شما باید آمادگی لازم را برای یادگیری زبان آلمانی در حد basic یا A2 داشته باشید.
برای مهاجرت به کشور آلمان از روش نیروی متخصص، می توانید با داشتن یک پیشنهاد کار در زمینه ی حرفه های مورد نیاز در این کشور، اقامت موقت آلمان را دریافت کرده و بعد از ۳ سال اقامت دائم کشور آلمان را دریافت کنید.
شرایط متقاضی

باید در حرفه ی مورد نظر متقاضی در آلمان کمبود نیروی کار حرفه ای واجد شرایط باشد.

متقاضی باید یک پیشنهاد کار در کشور آلمان داشته باشد. ما این موقعیت شغلی را برایتان آماده می کنیم.

مدرک تحصیلی شما باید معادل با یک مدرک آلمانی تشخیص داده شود. شما باید قبل از ورود به آلمان درخواست تعیین هم ارزی مدرکتان را بدهید.

سن شما باید بین ۲۷ تا ۳۵ سال باشد.
شما باید آمادگی لازم را برای یادگیری زبان آلمانی در حد basic یا A2 داشته باشید.

مزایای این روش:

حضور در کشور آلمان به عنوان محبوب ترین کشور از نظر مهاجران

اشتغال در حیطه ی تخصصی به محض ورود به آلمان
–    قابلیت تبدیل این ویزا به اقامت دائم
–    عدم نیاز به مدرک زبان انگلیسی
–    کوتاهی پروسه