مهاجرت به کانادا به روش پرستار خانواده

برنامه پرستاران خانگی، پرستاران واجد شرایط در مشاغلی که ساکنین دائم و یا شهروندان کانادایی برای آن مشاغل وجود ندارد،را به کانادا می آورد. پرستاران خانگی افرادی هستند که صلاحیت آن را دارند که بدون هیچگونه نظارتی ،در منزل شخصی از کودکان و افراد سالخورده یا ناتوان مراقبت کند. پرستار خانگی باید در خانه کارفرما زندگی کند.

شرایط لازم متقاضیان برنامه پرستار خانگی باید ۵ شرط اساسی زیر را داشته باشند:

  • باید مدرکی معادل دیپلم مدارس کانادا را داشته باشند
  • باید شش ماه به صورت تمام وقت در کلاس های آموزشی شرکت کرده باشند یا یک سال به طور تمام وقت در زمینه های مربوط به پرستاری شاغل باشند( باید شش ماه به طور پیوسته با یک کارفرما کار کرده باشند.) این تجربه کاری باید مربوط به سه سال اخیر باشد
  • باید مسلط به صحبت، خواندن و درک زبان انگلیسی یا فرانسه در حد مکالمات متداول باشند
  • باید یک قرار داد استخدامی مکتوب با کارفرمای جدید خود ببندند. شهروندان کشورهای خارجی (شهروندان غیر کانادایی) که متقاضی این برنامه هستند باید قبل از ورود به کانادا برای دریافت مجوز کار اقدام کنند.

تمدید مجوز کاری

یک پرستار خانگی فقط مجاز به کار برای کارفرمایی است که در مجوز کاری نام برده شده است. هر مجوز کاری تنها برای یک سال معتبر است و قبل از تاریخ انقضای آن باید تمدید شود. برای تمدید مجوز کاری، پرستار باید نامه ای از طرف کارفرما داشته باشد که در آن شغل فعلی او برای یک سال دیگر تمدید شده باشد.

تغییر کارفرما

اگر یک پرستار بخواهد کارفرمایش را عوض کند باید یک مجوز کاری جدید با نام یک کارفرمای جدید احراز کند. برای رسیدگی به درخواست پرستارمتقاضی کار با یک کارفرمای دیگر، قرارداد امضا شده او با کارفرمای جدید ضروری می باشد. شکاف زمانی تا استخدام جدید باید تا حدی باشد که مشکلی برای استفاده از قانون درخواست برای اقامت دائم ایجاد نکند.

شرایط اخذ اقامت دائم

یک پرستار خانگی برای درخواست اقامت دائم باید حداقل دوسال از سه سال اول ورود خود به کانادا را مشغول پرستاری باشد.