نیروی متخصص نوااسکوشیا:

این برنامه مهاجرتی از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۱۵ پرونده جدید اخذ می کند.

براي منتخب شدن در اين استان، متقاضي بايد شرايط زير را دارا باشد:
در سيستم امتيازبندي اين استان، حداقل امتياز ۶۷ را كسب نمايد.
در برنامه Express Entry كانديد شده باشد.
در ليست مشاغل مورد نياز استان، حداقل يك سال سابقه كار داشته باشد.
متقاضيان بعد از كانديد شدن در برنامه Express Entry، می توانند براي كسب ۶۰۰ امتياز، از اين استان درخواست جداگانه اي مبني بر منتخب شدن ارسال نمايند.