كبك با وسعتي تقريباً برابر ايران بزرگ ترين و از نظر جمعيت دومين ايالت كانادا به شمار مي آيد. زبان رسمي كبك فرانسه و بزرگ ترين شهر آن مونترال است. مونترال بزرگ ترين شهر فرانسه زبان جهان پس از پاريس مي باشد. ضمن اينكه اين شهر تعداد بسيار زيادي جمعيت انگليسي زبان نيز دارد. كبك پس از اُنتاريو مهم ترين قطب صنعتي كانادا به شمار ميرود و بسياري از صنايع و معادن كانادا در اين ايالت قرار دارند. شهر كبك پايتخت ايالت كبك از جمله قديمي ترين شهرهاي كانادا و تنها شهر آمريكاي شمالي است كه با توجه به معماري استثنايي و جاذبه هاي طبيعي آن در سال ۱۹۸۵ از سوي يونسكو به عنوان ميراث فرهنگي بشري انتخاب گرديده. كبك آب و هوايي چهار فصل و زمستان هايي سرد و برفي دارد. با توجه به شرايط گذشته كانادا، كبك تنها ايالتي است كه به صورت مستقل داراي بخش مهاجرت بوده و براي افرادي كه آشنايي كافي با زبان فرانسه دارند مقصد مناسبي جهت اقامت در كانادا به شمار مي آيد. شرايط مهاجرت به اين ايالت متغير بوده و نسبت به شرايط تحصيلي و شغلي متقاضيان سنجيده مي شود.

مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری از طریق استان کبک کانادا سریعترین نوع مهاجرت به کانادا محسوب میشود. به طور کلی این روش مهاجرت به کانادا شامل ۲ مرحله میشود:

  1. پردازش پرونده در اداره مهاجرت استان کبک و مصاحبه
  2. پردازش پرونده در اداره مهاجرت دولت فدرال که شامل بررسی سوء پیشینه و معاینه پزشکی و صدور ویزای متقاضیان

به طور خلاصه متقاضیان برای واجد شرایط بودن برای مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری از طریق استان کبک باید دارای شرایط زیر باشند:

  1. دارای تجربه مدیریت يك کسب و کار، به مدت حداقل دو سال در پنج سال گذشته، و یا مدیریت حداقل پنج کارمند تمام وقت به مدت حداقل دو سال در پنج سال گذشته
  2. مالکیت دارایی منقول و غیرمنقول به ارزش حداقل ۱،۶۰۰،۰۰۰ $ کانادایی
  3. توانایی و تعهد به پرداخت ۲۲۰،۰۰۰ $ کانادایی بدون برگشت