از تاریه ۲۹ ماه می مصادف با ۸ خرداد ۱۳۹۶، روش سرمایه گذاری کبک برای پذیرش پرونده بازخواهد شد. متقاضیان سرمایه گذاری از این تاریخ تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۸، مصادف به ۴ اسفند ۱۳۹۶ می توانند نسبت به ارسال پرونده از این روش اقدام نمایند. به مانند چندین سال گذشته، ظرفیت پذیرش در این روش همان ۱۹۰۰ پرونده بوده که ۱۳۳۰ پرونده از این روش متعلق به متقاضیان از کشور چین، هنگ کنگ و ماکاو می باشد.