مشاوره جهت اخذ پذیرش ویزای دانشجوئی:

این موسسه و وکلای طرف قرارداد در امریکا و کانادا با توجه به نمایندگی از بیش از ۷۰ دانشگاه در این کشورها آماده ارائه خدمات خود در این راستا میباشد.

این خدمات شامل اخذ پذیرش تحصیلی در کشورهای امریکا ،کانادا  و اروپا در کلیه مقاطع تحصیلی برای کالج یا دانشگاه میباشد.

همچنین این موسسه با نمایندگی از دو کالج معتبر و وابسته به اداره مهاجرت کانادا آماده میباشد تا به همراه اخذ پذیرش

خدمات ویزا را برای متقاضیان محترم فراهم نماید.

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس بگیرید.،