خبرها نشان می‌دهند که از تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸، برنامه‌ی سرمایه گذار مهاجر کبک برای ۱۹۰۰ تقاضا مجددا افتتاح می‌شود. این برنامه‌ی محبوب تنها استریم مهاجرت استانی است که به کاندیدها اجازه می‌دهد از طریق سرمایه‌گذاری منفعل اقامت دائم کسب کنند. این به این معنی است که کاندیدها فقط باید برای دوره‌ی ۵ ساله در کبک سرمایه‌گذاری کنند این در حالیست که استریم‌های مهاجرت کارآفرینی باعث شده است بسیاری از کاندیدهای استان‌های کانادا به صورت فعال کسب و کاری را راه‌اندازی و اداره کنند. در نتیجه سهمیه‌ی برنامه‌ی سرمایه گذاری مهاجر کبک  (QIIP) معمولا زود تکمیل می‌شود. در طول دوره‌ی پذیرش، حداکثر ۱۳۳۰ تقاضا از کشور چین (که شامل هنگ کنگ و ماکائو نیز می‌شود) دریافت شد و قرار است دوره‌ی پذیرش تا ۱۹ مارس ۲۰۱۹ باز بماند.

 

اصلاح معیارها

این بازگشایی اولین بازگشایی بعد از انجام اصلاحیه‌های معیارها و شرایط برنامه در ۲ آگوست است. اصلی‌ترین اصلاحیه‌ها شامل افزایش خالص دارایی‌ها و ملزومات سرمایه گذاری بود که به ترتیب به ۲ میلیون و ۱٫۲ میلیون دلار کانادا رسیدند. پیش از این، دارایی خالص می‌بایست ۱٫۶ میلیون دلار می‌بود و هشتصد هزار دلار کانادا سرمایه گذاری انجام می‌شد. سرمایه گذاری باید طی دوره‌ی ۵ ساله انجام شود و توافق نامه‌ی سرمایه گذاری با Investissement کبک باید از طریق واسطه‌ی مالی که مجاز به شرکت در QIIP است انجام پذیرد. سرمایه گذاری ۱٫۲ میلیون دلار کانادا توسط دولت کبک تضمین شده و در سررسید و اتمام دوره ی ۵ ساله باز گردانده می‌شود. سایر شرایط عبارت اند از:

  • سن متقاضی باید بالای ۱۸ سال باشد،
  • سابقه ی کار مدیریتی داشته باشد،
  • قصد سکونت در استان کبک داشته
  • در سیستم امتیازات کبک نمره ی قبولی کسب کند.

 

در این باره با جزئیات بیشتری در اینجا قبلا صحبت کرده ایم.