2024/07/16

تغییرات مثبت و جدید برنامه استارت آپ کانادا

استارت اپ ویزا

تغییرات مثبت و جدید برنامه استارت آپ کانادا:

وزبر مهاجرت کانادا از تغییرات مثبت در برنامه استارت اپ کانادا خبر داد .

این تغییرات بصروت خلاصه شامل موارد زیر میباشد:

  1. اولویت بررسی پرونده ها با طرحهایی میباشد که تعهد سرمایه گذاری توسط گروههای سه گانه شتاب دهنده را دارند.
  2. صدور ویزای روک پرمیت برای کلیه اعضا امکان پذیر میباشد
  3. مدت ویزای ورک پرمیت سه سال میباشد
  4. ویزای ورک پرمیت صادره از نوع باز میباشد و در نتیجه امکان کار برای دیگران هم دارند
  5. ظرفیت بررسی پروند ها از 1000 به 3500 افزایش پیدا میکند

جهت اطلاعات بیشتر با در تماس باشید

09171074574

 

 

error: Content is protected !!