قبولی بالای ایران مهاجر در پروند های خود اشتغالی:

مجموعه ایران مهاجر این افتخار را دارد که اعلام کند بیش از ۹۵% موفقیت در پروندههای موکلین خود بخصوص متقاضیان خود اشتغالی داشتته است.

لذا در همین راستا به اطلاع متقاضیاان میرساند که روند پرونده های خود اشتغالی دارای نکات ظریفی میباشد که نیاز به تجربه و علم  بالایی دارد .

لازم به ذکر است که این روند جهت هنرمندان و ورزشکاران بسیار موفقق بوده است .

در این روند فرد خوداشتغال نیروی کار خارجی است که تمام شرایط مهاجرت خوداشتغالی که در زیر اشاره شده است، را داشته باشد و علاوه بر همه آنها آفیسر مهاجرت را قانع کند که

توانایی راه اندازی بیزینس شخصی خود را دارد. داشتن سابقه مرتبط و هم چنین تصمیم داشتن برای امرار معاش از مسیر خود اشتغالی که در آن تسلط دارید، کلید موفقیت در اخذ اقامت دايم کانادا از طریق خود اشتعالی است.

  • سابقه کار مرتبط
  • تمایل به خود اشتغال ماندن در کانادا
  • داشتن تمایل و توانایی در جهت کمک ویژه به فعالیت تجاری خاصی در کانادا

همچنین فرد متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی باید اثبات کند که توانمندی راه اندازی کسب و کار را در کانادا داشته و میتواند برای خود موقعیت شغلی ایجاد کند. اثبات این موضوع از طرق مختلفی ممکن است.

همچنین طبق اعلام اداره مهاجرت کانادا از تاریخ ۱۰ مارچ ۲۰۱۸،  پرونده های جدید در گروه کشاورزان توسط اداره مهاجرت کانادا پذیرفته نمیشود.

 

“”””جهت اطلاعات بیشترر به لینک زیر مراجعه و یا با ما تماس بگیرید””””

 

 

مهاجرت به روش خود اشتغالی