مهاجرت سرمایه گذاری کبک

برنامه اقامت سرمایه گذاری کبک : طبق اعلامیه ای  مورخ March 28, 2018 جزئیات نهایی برنامه اقامت سرمایه گذاری کبک  بشرح زیر   است. متقاضی با ملیت خارجی و دارای ۱۸ سال سن به بالا و تمایل به زندگی یا سرمایه گذاری در کبک باشد. دارای سابقه مدیریت دو سال در ۵ سال گذشته یک بیزینس مانند: پروانه … ادامه خواندن مهاجرت سرمایه گذاری کبک