2024/07/16

ونکوور، کلگری و تورنتو در میان 10 شهر برتر دنیا

بهترین شهر های جهان

مقدمه:

فهرست جهانی بهترین شهرهای جهان برای زندگی Most Live able Cities in the World برای سال ۲۰۲۳ منتشر شد و سه شهر ونکوور، کلگری و تورنتو در رتبه‌های پنجم، هفتم و نهم قرار گرفتند.

توضیح آنکه:

این گزارش هر سال توسط یک واحد تحقیق اکونومیست Economist Intelligence Unit یا EIU، منتشر می‌شود.
این گزارش شرایط زندگی در ۱۷۲ شهر در جهان را بر اساس بیش از ۳۰ عامل ارزیابی می‌کند که به پنج دسته تقسیم می‌شوند: ثبات، مراقبت‌های بهداشتی، فرهنگ و محیط زیست، آموزش و زیرساخت.
ونکوور، کلگری و تورنتو که سال گذشته به ترتیب رتبه‌های سوم، پنجم و هشتم را داشتند، امسال هر سه تنزل پیدا کردند و به رتبه‌های پنجم، هفتم و نهم دست یافته‌اند.
تورنتو در سال ۲۰۲۱ از فهرست ۱۰ شهر برتر دنیا خارج شده و به رتبه ۲۰ دست یافته بود.
با این حال این شهر در سال ۲۰۲۲ دوباره با رتبه هشتم به فهرست ۱۰ شهر برتر بازگشت.
امتیاز این سه شهر کانادا امسال از ۱۰۰ به ترتیب ۹۷.۳، ۹۶.۸ و ۹۶.۵ بوده است.

نتیجه این بررسی:

بترتیب بهترین شهرهای بشرح زیر میباشد:

  1. وین
  2. کپنهاک
  3. ملبورن
  4. سیدنی
  5. ونکور
  6. زوریخ
  7. کلگری
  8. هیچ شهری اعلام نشد!!!!
  9. تورنتو
  10. اوکلند

در خاورمیانه:

شهرهای ریاض و جده در عربستان سعودی هر دو پنج پله صعود کردند و ابوظبی با ارتقای امتیاز به رتبه ۸۰ رسید.

error: Content is protected !!