تا سال ۲۰۲۳، ۴٫۴ درصد مهاجرانی که خارج از استان کبک ساکن می‌شوند، فرانسه‌زبان خواهند بود.

 

دولت فدرال و دولت‌های استانی کانادا با امضای توافق نامه‌ای تلاش می‌کنند که تعداد مهاجران فرانسه‌زبان خارج از استان کبک را افزایش بدهند.

 

این برنامه عملیاتی جدید دولت کانادا در روز جمعه ۲ مارس ۲۰۱۸ در جلسه وزرای مهاجرت دولت فدرال و دولت‌های استانی مطرح شد و بر آن اساس تعداد مهاجران فرانسه زبان خارج از کبک تا سال ۲۰۲۳ بیشتر می‌شود و به ۴٫۴ %  کل جمعیت مهاجران خواهد رسید.

 

در این برنامه عملیاتی ذکر شده که مهاجران فرانسه‌زبان باعث رشد و پیشرفت اقتصادی کانادا و ایجاد تنوع زبانی و فرهنگی در کانادا شده‌اند، همچنین نیازهای بازار کار دوزبانه کانادا را تامین کرده‌اند.

 

در این برنامه آمارها نشان می‌دهند که تعداد افرادی که در خارج از استان کبک، زبان فرانسه را به عنوان زبان اول خود استفاده می‌کنند، در حال کاهش است و دولت کانادا قصد دارد با این برنامه عملیاتی این روند را تغییر دهد.

 

این در حالی است که آن تعداد مهاجران فرانسه‌زبان که به کانادا آمده و خارج از استان کبک ساکن گشته‌اند، از ۸۵۰ نفر در سال ۲۰۰۳ به ۲۴۰۰ نفر در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرده است.

 

اهداف این برنامه:

 

در این برنامه مشخص شده است که دولت فدرال و دولت‌های استانی دارای این اختبار هستند که به صورت جداگانه یا همراه با هم تعداد مهاجران فرانسه زبان را افزایش دهند و در جهت انتخاب، استقرار، ادغام و ابقاء مهاجران فرانسه زبان در سراسر کانادا تلاش کنند.

 

  • افزایش تعداد مهاجران فرانسه زبان خارج از استان کبک
  • افزایش مشارکت مهاجران فرانسه زبان در بازار کار کانادایی
  • افزایش مشارکت مهاجران فرانسه زبان در شبکه‌های اجتماعی و جوامع بزرگتر.

 

وزارت مهاجرت کانادا برای رسیدن به این اهداف، راهکارهای عملی زیادی در نظر گرفته است:

 

ایجاد فرصت‌های شغلی برای فرانسه زبانان و متقاضیان آینده

ترغیب کارفرمایان برای جذب مهاجران فرانسه‌زبان

افزایش خدمات آسان و قابل دسترس برای فرانسه زبانان . مانند برگزاری کلاس‌های زبان فرانسه

حمایت از جوامع فرانسه‌زبان

احمد حسین، وزیر مهاجرت کانادا متعهد شد که دولت فدرال برای حمایت از جوامع فرانسه‌زبانِ خارج از کبک در سراسر کانادا تلاش خواهد کرد.

 

پیش از این نیز دولت کانادا با ایجاد تغییراتی در سیستم اکسپرس انتری در ۶ ژوئن ۲۰۱۷ ، امتیاز ویژه‌ای برای فرانسه‌زبانان در نظر گرفت. با این هدف که به جز استان کبک، مهاجران فرانسه زبان بیشتری را در سراسر کانادا جذب کند.