برنامه جدید دولت کانادا برای پذیرش مهاجر در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱

احمد حسین، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در روز چهارشنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸،  برنامه‌ی جدید این کشور برای پذیرش مهاجر در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ را اعلام کرد.

 

وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا با تاکید بر اهمیت و تاثیر جذب مهاجران در رشد اقتصادی این کشور بیان کرد که این برنامه‌ی جدید مهاجرتی به نفع همه شهروندان کاناداست، زیرا مهاجران باعث می‌شوند کانادا در عرصه‌ی اقتصاد جهانی در صدر بازار رقابتی قرار بگیرد.

 

به گفته‌ی احمد حسین، تعداد جذب مهاجران در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به ترتیب به ۳۳۰۸۰۰ و ۳۴۱۰۰۰ و ۳۵۰۰۰۰ نفر یعنی نزدیک به ۱ درصد جمعیت کانادا در سال ۲۰۲۱خواهید رسید.

 

وی به اهمیت حضور مهاجران در جامعه کانادا و تاثیر آن‌ها بر نوآوری اشاره کرد و گفت که این دلیل آن است که دولت کانادا از ورود نسل جدید مهاجران که با خود استعداد و نوآوری به این کشور می‌آورند، استقبال می‌کند و مهاجرت ستون اصلی اقتصاد کاناداست.

 

احمد حسین پیش از این این نیز در  ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷ در گفت و گو با رادیو سی بی سی اعلام کرده بود که دولت کانادا قصد دارد ۳۰۰ هزار مهاجر جدید برای سال ۲۰۱۸ بپذیرد.