ماه ژانویه، ماه دعوت از حدود هزار نفر از متقاضیان فرانسوی زبان، ماهر و شاغل در مشاغل فنی

طی ماه ژانویه استان انتاریو برای ۹۸۸ متقاضی اکسپرس اینتری از طریق مسیرهای مهاجرتی کارگران ماهر فرانسوی زبان و کارگران شاغل در مشاغل فنی نیازمند مهارت، دعوتنامه جهت کاندید استانی شدن برای اقامت دائم صادر کرده است.

 

استان انتاریو در ۲۴ ژانویه در اولین پذیرش خود در سال جدید از طریق برنامه مهاجرت استانی (OINP)  (که از طریق مسیر مهاجرتی مشاغل فنی دارای مهارت ( Skilled Trades) که با سیستم اکسپرس اینتری فدرال مرتبط است برگزار کرد) ۸۸۹ درخواست تمایل (NOI)  صادر نمود. متقاضیانی که در این پذیرش NOI دریافت کردند، می‌بایست پروفایل اکسپرس اینتری خود را در بین تاریخ‌های ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ و ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹ ساخته باشند. لازم به ذکر است که مسیر مهاجرتی مشاغل فنی (Skilled Trades)  به برنامه مهاجرتی استان انتاریو ( OINP) اجازه می‌دهد که در صف انتظار به دنبال متقاضیانی بگردند که در حال حاضر در انتاریو زندگی می‌کنند و در یکی از مشاغل فنی فهرست شده در Minor Group 633 یا Major Group 72, 73, 82 دسته‌بندی ملی مشاغل کانادا (NOC)  حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت و یا معادل آن سابقه کار پاره وقت دارند.

 

البته متقاضیان برای اینکه از طریق این دو مسیر مهاجرتی درخواست ارائه کنند نیازی به پیشنهاد کار ندارند، اما باید واجد تمام شرایط الزامی فدرال و استانی تصریح شده توسط OINP باشند. آن دسته از متقاضیانی که از این دو مسیر مرتبط با اکسپرس اینتری توسط استان انتخاب می‌شوند، ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی دریافت خواهند کرد و بدین صورت حتما برای تقاضا جهت اقامت دائم از طریق سیستم اکسپرس اینتری دعوتنامه دریافت می‌کنند. اولین گام برای این‌که در مسیرهای مهاجرتی کارگران ماهر فرانسوی زبان و کارگران شاغل در مشاغل فنی به عنوان متقاضی در نظر گرفته شوید، ایجاد پروفایل اکسپرس اینتری است.

 

برگزاری سه دور صدور دعوتنامه در مسیر مهاجرتی کارگر ماهر فرانسوی زبان

در ماه ژانویه، از طریق مسیر مهاجرتی کارگران ماهر فراتسوی زبان سه دور صدور دعوتنامه برگزار شد که در دور پایانی به تاریخ ۲۴ ژانویه، ۲۸ اعلامیه تمایل (NOI)  صادر شده است. در تاریخ‌های هفدهم و یازدهم ژانویه نیز از طریق مسیر مهاجرتی کارگران ماهر فرانسوی زبان مجموعا ۷۱ NOI صادر شده است. متقاضیان فرانسوی زبان باید تسلط خود بر زبان فرانسوی با نمره‌ی ۷ CLB و یا بالاتر ثابت کنند وعلاوه بر این دارای شروط دیگری از جمله داشتن منابع مالی کافی برای اسکان در انتاریو نیز باشند.

 

تمام متقاضیانی که برای آن‌ها از طریق مسیرهای کارگر ماهر فرانسوی زبان و کارگران شاغل در مشاغل فنی NOI صادر شده باید واجد شرایط دسته‌ی کارگر ماهر فدرال یا دسته تجربه کانادا هم باشند و علاوه بر این واجد معیارهای دیگر که توسط استان تعیین شده نیز باشند.

 

استان انتاریو تا کنون از طریق مسیرهای مهاجرت استانی مرتبط با اکسپرس اینتری حدود ۲۵۰۰ NOI را برای متقاضیان اکسپرس اینتری صادر نموده است از جمله ۱۴۹۳ NOI که ۱۴ ژانویه از طریق مسیر مهاجرتی اولویت‌های سرمایه انسانی صادر نمود تمام متقاضیانی که از طریق مسیر مهاجرتی اکسپرس اینتری استان انتاریو دعوت شده‌اند باید ظرف ۴۵ روز پس از دریافت NOI فرم کامل تقاضانامه را برای انتخاب شدن از طرف استان ارائه کنند.