ساسکاچوان فهرست مشاغل مورد نیاز خود را به روزرسانی کرد

۲۴ شغل در فهرست بازبینی شدند

اکسپرس انتری و زیرمجموعه‌های مشاغل مورد نیاز (Occupation In-Demand)  فهرست مشاغل مورد نیاز را جز معیارهای خود اعلام کرده‌اند. در این به روزرسانی ۹ شغل از فهرست حذف شده‌اند. در بین این ۲۴ شغل مشاغل جدیدی قرار دارند که برنامه‌ی مهاجرت استانی روز پنجشنبه ۴ آوریل به روزرسانی کرد.

 

برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه‌دهندگان رسانه‌های انترکتیو در بین ۱۳ شغل افزوده شده به فهرست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان قرار دارند. داشتن سابقه‌ی کار در یکی از مشاغل مندرج در فهرست مشاغل مورد نیاز یکی از شرایط اکسپرس انتری و برنامه‌ی مهاجرت استانی ساسکاچوان است. اما داشتن پیشنهاد شغل جز شرایط نیست. متقاضیانی که در صف انتظار اکسپرس انتری نیستند نیز می‌توانند از طریق زیرمجموعه مشاغل مورد نیاز توسط برنامه مهاجرت استانی انتخاب شوند.

 

از بین این مشاغل ۹ شغل نیازی به مدرک حرفه‌ای و پروانه‌ی کار ندارند. گفتنی است برنامه مهاجرت استانی این فهرست را به طور مرتب به روزرسانی می‌کند تا از وجود چشم‌انداز خوب برای بازار کار ساسکاچوان اطمینان حاصل کند. با توجه به این‌که تغییراتی که روز پنجشنبه ۴ آوریل در فهرست انجام شده ممکن است در آینده مجددا مورد بازنگری قرار بگیرند، ما به متقاضیانی که شغلشان در این فهرست به روزرسانی شده قرار دارد و هنوز تمایل خود را به برنامه‌ی مهاجرت استانی ساسکاچوان اعلام نکرده‌اند توصیه می‌کنیم که این کار را انجام دهند.

 

مشاغل جدید:

جدول زیر مشاغل جدیدی که برنامه‌ی مهاجرت استانی به این فهرست افزوده را نشان می‌دهد. مشاغلی که با رنگ قرمز علامت گذاری شده‌اند نیازی به داشتن گواهی کار و مدرک حرفه‌ای ندارند.

 

عنوان شغلی NOC
مدیران خدمات اجتماعی ۰۴۲۳
برنامه‌ریزان کنفرانس و مراسم و مجالس * ۱۲۲۶
تکنیسین‌های حسابداری * ۱۳۱۱
برنامه‌نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه‌های انترکتیو ۲۱۷۴
تکنولوژیست‌ها و تکنیسین‌های معماری * ۲۲۵۱
مشاغل فنی در هواشناسی و ژئوماتیک * ۲۲۵۵
متخصصین سونوگرافی پزشکی ۳۲۱۶
مربیان معلولین * ۴۲۱۵
مربیان ورزش، امور تفریحی و تناسب اندام * ۵۲۵۴
نانوایان * ۶۳۳۲
خیاطان و دوزندگان البسه خز * ۶۳۴۲
شیشه برها ۷۲۹۲
تعمیرکاران وسایل * ۷۳۳۲

 

 

مشاغل حذف شده:

عنوان شغلی NOC
مدیران صنعت کشاورزی ۰۸۲۱
مدیران باغبانی ۰۸۲۲
پیمانکاران کشاورزی، سوپروایزرهای مزارع و کارگران متخصص دامداری ۸۲۵۲
روانپزشکان ۳۱۱۱
پیمانکاران و سوپروایزرهای ریخته گری و شکل‌دهی فلزات و مشاغل مربوطه ۷۲۰۱
خدمات تجهیزات تفریحی ۷۲۰۴
جوشکاران ۷۲۳۷
مکانیک‌های صنعتی ۷۳۱۱
خدمات تجهیزات تفریحی ۷۳۸۴

 

 

فهرست کنونی مشاغل مورد نیاز:

در جدول زیر نسخه به روزرسانی شده از ۲۴ شغلی که اکنون برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان ارائه داده مشخص شده است.

 

عنوان شغلی NOC
مدیران خدمات اجتماعی ۰۴۲۳
برنامه‌ریزان کنفرانس و مراسم و مجالس * ۱۲۲۶
تکنیسین‌های حسابداری * ۱۳۱۱
نقشه برداران * ۲۱۵۴
برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه‌دهندگان رسانه های انترکتیو ۲۱۷۴
تکنولوژیست‌ها و تکنیسین‌های معماری * ۲۲۵۱
مشاغل فنی در هواشناسی و ژئوماتیک * ۲۲۵۵
تکنولوژیست‌های آزمایشگاه پزشکی ۳۲۱۱
تکنولوژیست‌های عکس‌برداری پزشکی ۳۲۱۵
متخصصین سونوگرافی پزشکی ۳۲۱۶
پزشکیاران ۳۲۳۴
روانشناسان ۴۱۵۱
مددکاران اجتماعی ۴۲۱۲
مربیان نونهالان ۴۲۱۴
مربیان معلولین * ۴۲۱۵
مربیان ورزش، امور تفریحی و تناسب اندام * ۵۲۵۴
قصابان ۶۳۳۱
نانوایان * ۶۳۳۲
خیاطان و دوزندگان البسه خز * ۶۳۴۲
شیشه برها ۷۲۹۲
مکانیک‌ها و تکنیسین‌های دستگاه‌های سنگین ۷۳۱۲
تکنیسین‌های خدمات اتوموبیل؛ مکانیک‌ها و تعمیرکاران کامیون و اتوبوس ۷۳۲۱
تعمیرکاران قطعات موتور ۷۳۲۲
تعمیرکاران لوازم * ۷۳۳۲