۱۳۹۸/۱۲/۰۶

روز: مرداد ۶, ۱۳۹۷

مهاجرین به کبک باید حتما همیشه در این استان بماند یا الزامی وجود ندارد؟

هر متقاضی زمانی که درخواست مهاجرت به کبک می‌دهد اظهار تمایل خود به زندگی و کار در این استان را نشان می‌دهد. در غیر این صورت، این استان بر اساس توافق‌نامه‌اش با فدرال که به Quebec Accord موسوم است، اساسا اختیار بررسی تقاضا را ندارد. اظهار خلاف واقع در تقاضای مهاجرت جرم محسوب می‌شود و […]
error: Content is protected !!