بایگانی ۳۰ مرداد, ۱۳۹۷

مشاغل مورد نیاز خود برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص

مشاغل مورد نیاز خود برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص

اداره مهاجرت استان ساسکچوان صبح روز سه شنبه سوم ژوییه ۲۰۱۸، فهرست مشاغل مورد نیاز خود برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص را تغییر داد.   بر اساس این تغییر، مشاغل زیر از فهرست حذف شدند:   مهندس مکانیک ۲۱۳۲ معماری ۲۱۵۱ مهندس برق ۲۱۳۳ مهندس صنایع ۲۱۴۱ مدیر خدمات اجتماعی

ادامه خبر
رمز مهاجرتی موفق به کانادا در چیست؟ (بخش سوم)

رمز مهاجرتی موفق به کانادا در چیست؟ (بخش سوم)

اخلاقِ مربوط به کار در کانادا وقتی اسوین برای اولین بار وارد کانادا شد،  نسبت به این شکایت همکارانش که باید ۶۰ تا ۷۰ ساعت در هفته کار کنند تعجب کرد. هرچند به نظر نمی‌رسید که گفته‌های آن‌ها اثری از گله و شکایت داشته باشد. در واقع او متوجه شد

ادامه خبر
قالب وردپرس