بایگانی ۱۱ شهریور, ۱۳۹۷

شرایط مورد نیاز برای اقدام در برنامه خوداشتغالی استان کبک

شرایط مورد نیاز برای اقدام در برنامه خوداشتغالی استان کبک

سه برنامه تجاری استان کبک شامل موارد زیر است: برنامه سرمایه گذاری Programme des investisseurs برنامه کارآفرینی Programme des entrepreneurs برنامه خوداشتغالی  Programme des travailleurs autonomes   برنامه خوداشتغالی استان کبک Programme des travailleurs autonomes   شرایط مورد نیاز برای اقدام در برنامه خوداشتغالی استان کبک بدین صورت است:  

ادامه خبر
قالب وردپرس