بایگانی ۲۰ شهریور, ۱۳۹۷

اعلام طرح کاهش فقر در کانادا توسط دولت فدرال

اعلام طرح کاهش فقر در کانادا توسط دولت فدرال

اعلام طرح کاهش فقر در کانادا توسط دولت فدرال دولت ترودو طرح پیشنهادی خود برای بهبود وضعیت اقتصادی میلیون‌ها کانادایی کم درآمد را اعلام کرد. دولت قصد دارد ظرف دو سال آینده میزان فقر را تا بیست درصد کاهش دهد. هدف کلی این برنامه کاهش پنجاه درصدی فقر تا سال

ادامه خبر
قالب وردپرس