بایگانی ۴ آبان, ۱۳۹۷

یک خانم ایرانی رئیس دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه مک ‌گیل کانادا شد.

یک خانم ایرانی رئیس دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه مک ‌گیل کانادا شد.

یک خانم ایرانی رئیس دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه مک ‌گیل کانادا شد.   اعضای هیات علمی دانشگاه مک گیل ( McGill) در آخرین نشست خود، دو زن را به عنوان رئیس دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و رئیس مدرسه‌ی آموزش مداوم این دانشگاه انتخاب کردند. رئیس آینده دانشکده دندان‌پزشکی مک گیل که برای نخستین

ادامه خبر
قالب وردپرس