بایگانی ۶ آذر, ۱۳۹۷

برگزاری جدیدترین پذیرش ساسکاچوان در دو دسته‌ی کارگر ماهر و مشاغل مورد نیاز

برگزاری جدیدترین پذیرش ساسکاچوان در دو دسته‌ی کارگر ماهر و مشاغل مورد نیاز

برگزاری جدیدترین پذیرش ساسکاچوان در دو دسته‌ی کارگر ماهر و مشاغل مورد نیاز: استان ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش در دسته‌ی کارگر ماهر بین المللی که در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ برگزار شد برای ۲۴۷ کاندید در سیستم اکسپرس اینتری فدرال جهت تقاضا برای کاندید استانی شدن دعوتنامه صادر کرد. از سوی

ادامه خبر
قالب وردپرس