بایگانی ۱ بهمن, ۱۳۹۷

اولین پذیرش ۲۰۱۹ پرینس ادوارد آیلند برای کاندیدهای اکسپرس اینتری و کسب و کار

اولین پذیرش ۲۰۱۹ پرینس ادوارد آیلند برای کاندیدهای اکسپرس اینتری و کسب و کار

برگزاری اولین پذیرش ۲۰۱۹ پرینس ادوارد آیلند برای کاندیدهای دسته‌های اکسپرس اینتری، کسب و کار و نیروی کار خبرها حاکی از آنند که استان پرنس ادوارد اولین پذیرش اکسپرس اینتری خود را در تاریخ ۱۷ ژانویه برگزار نمود و برای متقاضیان مهاجرت از طریق دسته‌های اکسپرس اینتری، کسب و کار

ادامه خبر
قالب وردپرس