بایگانی ۷ بهمن, ۱۳۹۷

کانادا در رتبه سوم بهترین کشورهای جهان از نظر سیستم آموزشی قرار گرفت

کانادا در رتبه سوم بهترین کشورهای جهان از نظر سیستم آموزشی قرار گرفت

کانادا در رتبه سوم بهترین کشورهای جهان از نظر سیستم آموزشی قرار گرفت در عرض چند دهه آینده، کشورهای جهان توسط جوانان امروزی اداره خواهند شد. جوانانی که افکار و اعمالشان با توجه به نحوه‌ی آموزش یافتن و تجربه کسب کردن امروز آن‌ها شکل خواهد گرفت و این امر _با

ادامه خبر
قالب وردپرس