بایگانی ۸ اسفند, ۱۳۹۷

حکم قاضی کبکی در مورد تعلیق درخواست ۱۸۰۰۰ متقاضی مهاجرت صادر شد

حکم قاضی کبکی در مورد تعلیق درخواست ۱۸۰۰۰ متقاضی مهاجرت صادر شد

حکم قاضی کبکی در مورد تعلیق درخواست ۱۸۰۰۰ متقاضی مهاجرت صادر شد یکی از قضات دیوان عالی کبک رای خود در مورد تصمیم دولت استانی کبک برای تعلیق ۱۸۰۰۰ درخواست مهاجرت را صادر کرد. او به این استان دستور داده است که به این درخواست‌ها رسیدگی کند و آن‌ها را

ادامه خبر
قالب وردپرس