بایگانی ۵ فروردین, ۱۳۹۸

برگزاری پذیرش دوم برای کارگران ماهر مانیتوبا

برگزاری پذیرش دوم برای کارگران ماهر مانیتوبا

برگزاری پذیرش دوم برای کارگران ماهر مانیتوبا مانیتوبا ۳۳۸ کاندیدای کارگر ماهر دیگر را در پذیرش دوم استان از طریق این برنامه‌ی محبوب دعوت کرد. تعداد نامشخصی از کاندیداهای اکسپرس اینتری در میان کاندیداهای کارگر ماهر دعوت شده در پذیرش ۲۱ فوریه بودند، که باعث شد تعداد دعوت‌های ارسال شده

ادامه خبر
یافتن شغل در کانادا پس از تحصیل و نکاتی برای دانشجویان بین المللی (قسمت دوم)

یافتن شغل در کانادا پس از تحصیل و نکاتی برای دانشجویان بین المللی (قسمت دوم)

یافتن شغل در کانادا پس از تحصیل و نکاتی برای دانشجویان بین المللی (قسمت دوم) شما می‌توانید قسمت اول را از این‌جا مطالعه کنید. نکات مربوط به یافتن شغل در کانادا: از هر فرصت برای شبکه سازی استفاده کنید. شبکه سازی صرف نظر از مکانی که قصد اقامت در آن‌جا

ادامه خبر
قالب وردپرس