بایگانی ۲۲ فروردین, ۱۳۹۸

کانادا، یک ابرقدرت آموزشی (قسمت دوم)

کانادا، یک ابرقدرت آموزشی (قسمت دوم)

کانادا، یک ابرقدرت آموزشی (قسمت دوم) کانادا چگونه به یک ابرقدرت آموزشی تبدیل شده است؟ قسمت اول را از اینجا بخوانید.   با توجه به موارد مطرح شده در قسمت اول، اکنون این سئوال مطرح است که چگونه کانادا در آموزش، از بسیاری از کشورهای دیگر سبقت گرفته است؟  

ادامه خبر
قالب وردپرس