بایگانی ۷ خرداد, ۱۳۹۸

صادر شدن دعوتنامه در جدیدترین پذیرش ساسکاچوان برای متقاضیان اکسپرس انتری

صادر شدن دعوتنامه در جدیدترین پذیرش ساسکاچوان برای متقاضیان اکسپرس انتری

در جدیدترین پذیرش ساسکاچوان برای متقاضیان اکسپرس انتری دعوتنامه صادر شد جدیدترین خبرهای به دست آمده از ساسکاچوان از این حکایت دارند که این استان در ۲۲ می جدیدترین پذیرش خود را برای متقاضیان زیرمجموعه‌های مهاجرتی اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز برگزار نموده و برای ۳۲۵ متقاضیان دعوتنامه صادر

ادامه خبر
قالب وردپرس