۱۳۹۸/۰۹/۲۰

روز: مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

۴۷۱ دعوتنامه در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری آلبرتا صادر شد

صدور ۴۷۱ دعوتنامه در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری آلبرتا جدیدترین خبرها حاکی از اینند که استان آلبرتا دو پذیرش برگزار کرده که طی آن‌ها مجموعا برای ۴۷۱ متقاضی اکسپرس انتری دعوتنامه جهت تقاضا به منظور انتخاب شدن از طراف استان صادر نموده است. اولین پذیرش در تاریخ ۱۷ جولای برگزار شد که طی آن مجموعا […]
error: Content is protected !!