۱۳۹۸/۰۹/۲۰

روز: مرداد ۲۱, ۱۳۹۸

برنامه‌ی کبک را برای خوگیری مهاجران تازه وارد با جامعه‌ی کبک

برنامه‌ی کبک برای خوگیری مهاجران تازه وارد استان کبک برنامه‌ی خود را برای خوگیری مهاجران تازه وارد با جامعه‌ی کبک اعلام کرده است؛ ماموران مهاجرت به کمک مهاجران می‌آیند و آن‌ها را در تک تک مراحل یاری می‌کنند. آقای Simon Jolin-Barrette وزیر مهاجرت کبک جزییات این برنامه را در تاریخ ۸ آگوست رسما اعلام کرد. […]
error: Content is protected !!