بایگانی ۹ شهریور, ۱۳۹۸

مطالعه نشان میدهد: تشویق مهاجران به سکونت در خارج از تورنتوی بزرگ

مطالعه نشان میدهد: تشویق مهاجران به سکونت در خارج از تورنتوی بزرگ

طی یک مطالعه مشخص شد: انتاریو باید مهاجران را تشویق به سکونت در خارج از تورنتوی بزرگ کند بنا بر نتایج به دست آمده از مطالعه‌ای که اخیرا انجام شده، اگر قرار است رشد جمعیت در سراسر انتاریو یکنواخت باشد و همه‌ی ساکنان از سطح بالای کیفیت زندگی برخوردار باشند،

ادامه خبر
قالب وردپرس