۱۳۹۸/۱۲/۰۹

روز: شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

دولت نیوبرانزیک قصد دارد طی ۵ سال آینده مهاجران بیشتری را بپذیرد

دولت نیوبرانزیک قصد دارد طی ۵ سال آینده مهاجران بیشتری را بپذیرد جدیدترین خبرها از این حکایت دارند که دولت نیوبرانزویک قصد دارد طی ۵ سال آینده ، مهاجرت به این استان را افزایش دهد تا از این طریق چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از پیری جمعیت را برطرف کند. طبق استراتژی رشد جمعیت نیوبرانزویک، […]
error: Content is protected !!