۱۳۹۸/۱۲/۰۹

روز: شهریور ۱۳, ۱۳۹۸

پیتزا های این مهاجران منیتوبا و تاثیر آن روی گرسنگی بی خانمانان

پیتزا های این مهاجران منیتوبا و گرسنگی بی خانمانان مهاجرت به کانادا برای این کشور مزایای زیادی به همراه دارد! مثلا به این زوج هندی مهاجر که پیتزا فروشی خود را در وینیپگ افتتاح کرده‌اند نگاه کنید. این پیتزافروشی با بقیه‌ی پیتزا فروشی‌ها یک فرق اساسی دارد و آن هم کارت‌هایی است که به تابلو […]
error: Content is protected !!