بایگانی ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸

سه شهر کانادا در بین ۱۰ شهر برتر قابل سکونت و زندگی در جهان قرار گرفتند

سه شهر کانادا در بین ۱۰ شهر برتر قابل سکونت و زندگی در جهان قرار گرفتند

سه شهر کانادا در بین ۱۰ شهر برتر قابل سکونت و زندگی در جهان قرار گرفتند با توجه به جدیدترین گزارش شاخص جهانی قابلیت سکونت، سه شهر کانادا در میان ۱۰ شهر برتر جهان برای زندگی و سکونت قرار دارند. کلگری آلبرتا بالاترین رتبه را در میان شهرهای کانادا در

ادامه خبر
قالب وردپرس