۱۴۰۰/۰۲/۲۵

روز: اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۰ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۰ متقاضی در جدیدترین Tech Draw استان بریتیش کلمبیای کانادا به تاریخ بیستم آوریل ۲۰۲۱ جدیدترین Tech Draw خود را برگزار کرده و برای ۹۰ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills  […]
error: Content is protected !!