۱۴۰۰/۰۹/۱۷

روز: تیر ۱۱, ۱۴۰۰

دعوت از بیش از ۱۰۰۰ متقاضی در پذیرش بزرگ PNP منیتوبا

دعوت از بیش از ۱۰۰۰ متقاضی در پذیرش بزرگ PNP منیتوبا استان منیتوبای کانادا جزئیات جدیدترین پذیرش خود را منتشر کرده است.   جدیدترین خبرها حکایت از این دارند که استان منیتوبا به تازگی در تاریخ بیست و هشتم ژوئن ۲۰۲۱ جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود را برگزار کرد و برای ۱۰۱۷ […]
error: Content is protected !!