۱۴۰۰/۰۷/۲۴

روز: تیر ۲۵, ۱۴۰۰

دعوت از ۲۷۷ متقاضی در جدیدترین پذیرش منیتوبا

دعوت از ۲۷۷ متقاضی در جدیدترین پذیرش منیتوبا استان منیتوبای کانادا جزییات جدیدترین پذیرش خود را منتشر کرده است.   جدیدترین خبرها حکایت از این دارند که استان منیتوبا به تازگی در تاریخ نهم جولای ۲۰۲۱ جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود را برگزار کرد و برای ۲۷۷ متقاضی توصیه نامه یا LAA […]
error: Content is protected !!