۱۴۰۰/۰۹/۱۷

روز: مرداد ۲۳, ۱۴۰۰

دعوت انتاریو از ۴۸ مهاجر شاغل در مشاغل مختلف

دعوت انتاریو از ۴۸ مهاجر شاغل در مشاغل مختلف استان انتاریو در تاریخ یازدهم آگوست ۲۰۲۱ از ۴۸ متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا درخواست خود را برای نامزدی استانی ارائه کنند.   برنامه‌ی مهاجرت استانی انتاریو دومین پذیرش خود را از طریق برنامه‌ی مهاجرتی In-Demand Skills برگزار کرده است.  سیستم جدید ابراز تمایل یا Expression […]
error: Content is protected !!