۱۴۰۰/۰۹/۱۷

روز: مرداد ۲۷, ۱۴۰۰

دعوت از ۲۷۰ متقاضی در جدیدترین پذیرش PNP منیتوبا

دعوت از ۲۷۰ متقاضی در جدیدترین پذیرش PNP منیتوبا استان منیتوبای کانادا جزئیات جدیدترین پذیرش خود را منتشر کرده است.   جدیدترین خبرها حکایت از این دارند که استان منیتوبا به تازگی در تاریخ دوازدهم آگوست ۲۰۲۱ جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود را برگزار کرد و برای ۲۷۰ متقاضی توصیه نامه یا […]
error: Content is protected !!