۱۴۰۰/۰۹/۱۷

روز: مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

بزرگترین پذیرش PNP آلبرتا سال ۲۰۲۱ برگزار شد

بزرگترین پذیرش PNP آلبرتا سال ۲۰۲۱ برگزار شد استان آلبرتای کانادا جزییات پذیرش دهم آگوست ۲۰۲۱ را منتشر کرده است. برنامه‌ی مهاجرت استانی آلبرتا از طریق Alberta Express Entry stream مجموعا ۳۰۰ دعوتنامه صادر کرده است. متقاضیان دعوت شده می‌بایست در سیستم جامع رتبه بندی یا CRS حداقل ۳۰۱ امتیاز می‌داشتند. این دومین بار طی […]
error: Content is protected !!