۱۴۰۰/۰۷/۲۴

روز: شهریور ۸, ۱۴۰۰

دعوت انتاریو از ۳۲۶ فارغ التحصیل فوق لیسانس در جدیترین پذیرش

دعوت انتاریو از ۳۲۶ فارغ التحصیل فوق لیسانس در جدیترین پذیرش استان انتاریوی کانادا در تاریخ ۲۵ آگوست دومین پذیرش خود را از طریق برنامه‌ی مهاجرتی Masters Graduate برگزار کرد.   امتیاز EOI متقاضیان منتخب می‌بایست حداقل ۳۷ می‌بود که نسبت به پذیرش اول حاکی از کاهش جزئی است. متقاضیان هم‌اکنون ۱۴ روز فرصت دارند […]
error: Content is protected !!