۱۴۰۰/۱۱/۰۶

روز: سپتامبر 8, 2021

آلبرتا در هفته‌ی آخر آگوست ۲ پذیرش بزرگ برگزار کرده است

آلبرتا در هفته‌ی آخر آگوست ۲ پذیرش بزرگ برگزار کرده است استان آلبرتای کانادا جزییات دو پذیرش بزرگی را که در هفته‌ی آخر آگوست ۲۰۲۱ برگزار کرده منتشر کرده است.   برنامه‌ی مهاجرت استانی آلبرتا در تاریخ ۲۳ آگوست بزرگترین پذیرش خود تا کنون را برگزار کرده و برای ۴۵۰ متقاضی اکسپرس انتری از طریق […]
error: Content is protected !!