۱۴۰۱/۰۲/۲۹

روز: نوامبر 2, 2021

برنامه انتقال درون شرکتی(ICT)

۲-برنامه ICT برنامه «انتقال درون شرکتی» به اختصار “ICT” نامیده می شود که مخفف “Intra-company transferee” است که زیر مجموعه روند IMP میباشد. در این برنامه به سه گروه از افرادا اجازه داده میشود تا جهت کار به دفتر جدید شرکت در کانادا منتقل شوند: در این برنامه به شرکت های بین المللی این اجازه […]

برنامه جا به جایی بین المللی (IMP)

۱-برنامه IMP کانادا برنامه ای IMP , و یا همان «جا به جایی بین المللی» مخفف “international Mobility Program” دارد که به اختصار به آن “IMP” گفته می شود. برنامه «جا به جایی بین المللی» به کارفرمایان کانادایی اجازه می دهد تا بدون نیاز به دریافت ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA)، کارگران خارجی را استخدام […]
error: Content is protected !!