2023/11/29

روز: 25 آبان 1402

آیا فرصت تغییر وضعیت ویزا برای ایرانیان حاضر در کانادا تمدید شده است؟

قانون مصوب شده جهت ایرانیان حاضر در کانادا: طبق این قانون تمامی ایرانیان حاضر در کانادا که با انواع ویزای موقت (TRV)در کانادا  حاضر میباشند میتوانند تا پایان فوریه 2024 ویزای خود را بدون پرداخت هزینه دولتی به ویزای کار باز سه ساله و یا تحصیلی تغییر داده و یا ویزای توریستی خود را تمدید […]
error: Content is protected !!