۱۴۰۰/۰۶/۲۷

دسته: اکسپرس انتری

دعوت از ۶۳۵ متقاضی PNP در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری

دعوت از ۶۳۵ متقاضی PNP در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری کانادا جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری را در اول سپتامبر ۲۰۲۱ با دعوت از ۶۳۵ متقاضی برگزار کرده است.   متقاضیان اکسپرس انتری می‌بایست از طرف برنامه‌ی مهاجرت استانی یا PNP انتخاب شده بودند؛ حداقل امتیاز متقاضیان ۷۶۴ بوده است چرا که با انتخاب شدن از […]

دعوت جزیره‌ی پرنس ادوارد از ۱۶۴ متقاضی در جدیدترین پذیرش

دعوت جزیره‌ی پرنس ادوارد از ۱۶۴ متقاضی در جدیدترین پذیرش جزیره‌ی پرنس ادوارد جزئیات جدیدترین پذیرشی که به تاریخ ۱۹ آگوست ۲۰۲۱ برگزار کرده را منتشر کرده است.   جدیدترین خبرهایی که از جزیره‌ی پرنس ادوارد کانادا به دست ما رسیده حکایت از این دارند که این استان در تاریخ نوزدهم آگوست ۲۰۲۱ پذیرش جدیدی […]

دعوت از ۳۰۰۰ متقاضی CEC در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری

دعوت از ۳۰۰۰ متقاضی CEC در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری کانادا در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری که به تاریخ نوزدهم آگوست ۲۰۲۱ برگزار کرده برای ۳۰۰۰ متقاضی  با حداقل ۴۰۳ امتیاز دعوت‌نامه اقامت دائم صادر کرده است.   متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کرده‌اند پروفایل اکسپرس انتری خود را قبل از اول آگوست […]

دعوت از ۴۶۳ متقاضی PNP در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری

دعوت از ۴۶۳ متقاضی PNP در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری کانادا جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری را در تاریخ هجدهم آگوست ۲۰۲۱ با دعوت از ۴۶۳ متقاضی برگزار کرده است.   متقاضیان اکسپرس انتری می‌بایست از طرف برنامه‌ی مهاجرت استانی یا PNP انتخاب شده بودند؛ حداقل امتیاز متقاضیان ۷۵۱ بوده است چرا که با انتخاب شدن […]

دعوت از ۳۰۰۰ متقاضی CEC در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری

دعوت از ۳۰۰۰ متقاضی CEC در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری کانادا در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری که به تاریخ پنجم آگوست ۲۰۲۱ برگزار کرده برای ۳۰۰۰ متقاضی  با ۴۰۴ امتیاز دعوت نامه اقامت دائم صادر کرده است.   متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کرده‌اند پروفایل اکسپرس انتری خود را قبل از سوم آگوست […]

جدیدترین پذیرش CEC اکسپرس انتری با کاهش امتیاز CRS برگزار شد

جدیدترین پذیرش CEC اکسپرس انتری با کاهش امتیاز CRS برگزار شد کانادا در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری که به تاریخ بیست و دوم جولای ۲۰۲۱ برگزار کرده برای ۴۵۰۰ متقاضی  با ۳۵۷ امتیاز دعوت‌نامه اقامت دائم صادر کرده است.   متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کرده‌اند پروفایل اکسپرس انتری خود را قبل از […]

دعوت جزیره‌ی پرنس ادوارد از ۱۲۷ متقاضی در جدیدترین پذیرش

دعوت جزیره‌ی پرنس ادوارد از ۱۲۷ متقاضی در جدیدترین پذیرش جزیره‌ی پرنس ادوارد جزئیات جدیدترین پذیرشی که به تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۲۱ برگزار کرده را منتشر کرده است.   جدیدترین خبرهایی که از جزیره‌ی پرنس ادوارد کانادا به دست ما رسیده حکایت از این دارند که این استان در تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۲۱ پذیرش جدیدی […]

دعوت از ۴۵۰۰ متقاضی CEC در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری

دعوت از ۴۵۰۰ متقاضی CEC در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری کانادا در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری که به تاریخ هشتم جولای ۲۰۲۱ برگزار کرده برای ۴۵۰۰ متقاضی  با ۳۵۷ امتیاز دعوت نامه اقامت دائم صادر کرده است.   متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کرده‌اند پروفایل اکسپرس انتری خود را قبل از ۱۷ فوریه […]

دعوت از ۱۴۸ متقاضی اکسپرس انتری در جدیدترین پذیرش آلبرتا

دعوت از ۱۴۸ متقاضی اکسپرس انتری در جدیدترین پذیرش آلبرتا استان آلبرتای کانادا جزئیات پذیرش بیست و نهم ژوئن ۲۰۲۱ را منتشر کرده است.   برنامه‌ی مهاجرت استانی آلبرتا از طریق Alberta Express Entry stream مجموعا ۱۴۸ دعوتنامه صادر کرده است. متقاضیان دعوت شده می‌بایست در سیستم جامع رتبه بندی یا CRS حداقل ۳۰۲ امتیاز […]

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری با دعوت از متقاضیان CEC برگزار شد

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری با دعوت از متقاضیان CEC برگزار شد کانادا در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری که به تاریخ بیست و چهارم ژوئن ۲۰۲۱ برگزار کرده برای ۶۰۰۰ متقاضی  با ۳۵۷ امتیاز دعوت نامه‌ی اقامت دائم صادر کرده است.   متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کرده‌اند پروفایل اکسپرس انتری خود را قبل […]
عنوان ۱ از ۱۰۱۲۳۴۵ » ...آخر »
error: Content is protected !!