۱۴۰۰/۰۶/۲۷

دسته: British Columbia Tech pilot

دعوت بریتیش کلمبیا از ۷۴ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۷۴ متقاضی در جدیدترین Tech Draw بریتیش کلمبیا در ۲۴ آگوست ۲۰۲۱ جدیدترین Tech Draw را برگزار کرده و مجموعا برای ۷۴ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills  Immigration (SI) هدف […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۵۱ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۵۱ متقاضی در جدیدترین Tech Draw بریتیش کلمبیا در ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ جدیدترین Tech Draw را برگزار کرده و مجموعا برای ۵۱ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills  Immigration (SI) هدف […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۵۹ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۵۹ متقاضی در جدیدترین Tech Draw بریتیش کلمبیا در ۲۷ جولای ۲۰۲۱ جدیدترین Tech Draw را برگزار کرده و مجموعا برای ۵۹ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills Immigration (SI) هدف […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۵۶ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۵۶ متقاضی در جدیدترین Tech Draw بریتیش کلمبیا در ۱۳ جولای ۲۰۲۱ جدیدترین Tech Draw را برگزار کرده و مجموعا برای ۵۶ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills  Immigration (SI) هدف […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۷۲ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۷۲ متقاضی در جدیدترین Tech Draw استان بریتیش کلمبیای کانادا در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ از طریق برنامه‌ی مهاجرت استانی جدیدترین پذیرش خود طی سال جاری را برگزار کرده و مجموعا برای ۷۲ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۲ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۲ متقاضی در جدیدترین Tech Draw استان بریتیش کلمبیای کانادا در تاریخ هجدهم ماه می ۲۰۲۱ از طریق برنامه‌ی مهاجرت استانی جدیدترین پذیرش خود طی سال جاری را برگزار کرده و مجموعا برای ۸۲ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۴ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۴ متقاضی در جدیدترین Tech Draw استان بریتیش کلمبیای کانادا در تاریخ چهارم می ۲۰۲۱ از طریق برنامه‌ی مهاجرت استانی خود جدیدترین پذیرش خود طی سال جاری را برگزار کرده و مجموعا برای ۸۴ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۰ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۰ متقاضی در جدیدترین Tech Draw استان بریتیش کلمبیای کانادا به تاریخ بیستم آوریل ۲۰۲۱ جدیدترین Tech Draw خود را برگزار کرده و برای ۹۰ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills  […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۰ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۰ متقاضی در جدیدترین Tech Draw استان بریتیش کلمبیای کانادا به تاریخ ششم آوریل ۲۰۲۱ جدیدترین Tech Draw خود را برگزار کرده و برای ۸۰ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills  Immigration […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۵ متقاضی جدیدترین Tech Pilot

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۵ متقاضی جدیدترین Tech Pilot استان بریتیش کلمبیای کانادا به تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۱ جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود را برگزار کرده و از ۸۷ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »
error: Content is protected !!