۱۴۰۰/۰۲/۲۵

دسته: British Columbia Tech pilot

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۴ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۴ متقاضی در جدیدترین Tech Draw استان بریتیش کلمبیای کانادا در تاریخ چهارم می ۲۰۲۱ از طریق برنامه‌ی مهاجرت استانی خود جدیدترین پذیرش خود طی سال جاری را برگزار کرده و مجموعا برای ۸۴ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۰ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۰ متقاضی در جدیدترین Tech Draw استان بریتیش کلمبیای کانادا به تاریخ بیستم آوریل ۲۰۲۱ جدیدترین Tech Draw خود را برگزار کرده و برای ۹۰ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.   در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills  […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۰ متقاضی در جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۰ متقاضی در جدیدترین Tech Draw استان بریتیش کلمبیای کانادا به تاریخ ششم آوریل ۲۰۲۱ جدیدترین Tech Draw خود را برگزار کرده و برای ۸۰ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills  Immigration […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۵ متقاضی جدیدترین Tech Pilot

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۵ متقاضی جدیدترین Tech Pilot استان بریتیش کلمبیای کانادا به تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۱ جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود را برگزار کرده و از ۸۷ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۵ متقاضی جدیدترین Tech Draw

دعوت بریتیش کلمبیا از ۹۵ متقاضی جدیدترین Tech Draw استان بریتیش کلمبیای کانادا در تاریخ نهم مارس ۲۰۲۱ جدیدترین Tech Draw خود را برگزار کرد و از ۹۵ متقاضی دعوتنامه صادر کرد. در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا (EEBC) و Skills  Immigration (SI) هدف […]

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۷ متقاضی جدیدترین Tech Pilot

دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۷ متقاضی جدیدترین Tech Pilot استان بریتیش کلمبیای کانادا به تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود را برگزار کرده و از ۸۷ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) […]

دعوت از ۸۰ متقاضی در جدیدترین پذیرش Tech Pilot بریتیش کلمبیا

دعوت از ۸۰ متقاضی در جدیدترین پذیرش Tech Pilot بریتیش کلمبیا استان بریتیش کلمبیای کانادا به تازگی و در تاریخ دوازدهم ژانویه دومین پذیرش سال ۲۰۲۱ که از طریق Tech Pilot برگزار کرده مجموعا از ۸۰ متقاضی دعوت کرده است تا تقاضای خود را برای انتخاب جهت اقامت دائم کانادا ارائه کنند. حداقل امتیاز متقاضیان […]

دعوت از ۹۲ متقاضی در جدیدترین Tech Draw بریتیش کلمبیا

دعوت از ۹۲ متقاضی در جدیدترین Tech Draw بریتیش کلمبیا استان بریتیش کلمبیای کانادا در تاریخ ۱۵ دسامبر از طریق برنامه‌ی مهاجرت استانی خود برای ۹۲ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا (EEBC) و Skills  Immigration (SI) هدف گرفته […]

دعوت از ۳۶۰ متقاضی در جدیدترین پذیرش بریتیش کلمبیا

دعوت از ۳۶۰ متقاضی در جدیدترین پذیرش بریتیش کلمبیا استان بریتیش کلمبیای کانادا بیست و پنجم نوامبر از طریق برنامه‌ی مهاجرت استانی خود برای ۳۶۰ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills  Immigration (SI) هدف گرفته شدند. […]

دعوت از ۷۶ متقاضی در جدیدترین پذیرش Tech Pilot بریتیش کلمبیا

دعوت از ۷۶ متقاضی در جدیدترین پذیرش Tech Pilot بریتیش کلمبیا استان بریتیش کلمبیای کانادا در جدیدترین پذیرشی که از طریق Tech Pilot برگزار کرده مجموعا از ۷۶ متقاضی دعوت کرده تا تقاضای خود را برای انتخاب جهت اقامت دائم کانادا ارائه کنند. حداقل امتیاز متقاضیان هر دو دسته‌ی Skills Immigration و اکسپرس انتری ۸۰ […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »
error: Content is protected !!