مهاجرت به روش خود اشتغالی

مهاجرت به روش خود اشتغالی فدرال کانادا (Federal Self Employed) متقاضی در مهاجرت به روش خود اشتغالی فدرال کانادا  باید قصد و توانایی ایجاد یک کار برای خویش در کانادا را داشته باشد. مهاجر باید نشان دهد که شغل پیشنهادی تولید درآمد کافی جهت تأمین زندگی خود و وابستگانش را می‌کند. بطور خلاصه افراد زیر میتوانند … ادامه خواندن مهاجرت به روش خود اشتغالی