بازگشایی مجدد برنامه سرمایه گذاری کبک

طبق اعلام اداره مهاجرت کبک پرونده اقامت از طریق سرمایه گذاری  از تاریخ ۳۰ می ۲۰۱۶ تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۷  مجددا  پذیرفته میشود. در این بازه زمانی تعداد ۱,۹۰۰ پرونده  جهت گزینش دریافت خواهد شد که از این تعداد ۱,۳۳۰ پرونده از کشور چین (شامل هنگ کنک و ماکائو) انتخاب خواهند شد و تعداد ۵۷۰ پرونده سهمیه متقاضیان سایر کشورها از جمله ایران خواهد بود.

لازم به ذکر است که سهمیه پذیرش نسبت به سری پیش اندکی افزایش یافته است. د ر نوبت گذشته که تا انتهای ژانویه امسال بوده است تعداد پرونده ها ۱۷۵۰ و سهمیه کشورهای غیر از چین ۵۵۰ بوده است. در حال حاضر هیچ تغییر دیگری نسبت به نوبت قبل پذیرش ا علام نشده است و هزینه ها، فرمها و لیست مدارک مورد نیاز تغییری نکرده است.

 با توجه به محدودیت سهمیه بانکها و کل سهمیه پذیرش برنامه و همچنین زمانی که برای آماده سازی پرونده سرمایه گذاری لازم است، توصیه میشود که متقاضیان  هر جه سریعتر اقدامات اولیه را انجام دهند تا بتوان  سهمیه لازم را اخذ کرد.

شرایط لازم:

  • داشتن حداقل ۲ سال سابقه مدیریت در ۵ سال گذشته
  • داشتن حداقل ۱۶۰۰۰۰۰ سرمایه شخصی
  • امکان پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰۰ دلار بعد از قبولی

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.