استان نوااسکوشیا برنامه انتخابی خود با عنوان Nova Scotia Demand: Express Entry را در تاریخ ۵ ژوییه ۲۰۱۷ بازگشایی کرد.

متقاضیان واجد شرایطی که در بانک اطلاعاتی اکسپرس انتری پروفایل دارند، می توانند برای برنامه انتخابی استان نوا اسکوشیا اقدام کنند.

این برنامه استان نوا اسکوشیا فقط برای مدت زمان کوتاهی باز بود و ظرف چند ساعت بسته شد، همین موضوع نشان دهنده محبوبیت این برنامه است و قرار است در ماه های آتی دوباره بازگشایی شود.

این برنامه مهاجرتی برای متقاضیان گروه B یعنی متقاضیانی واجد شرایط بدون پیشنهاد کار از سوی کارفرما (جاب آفر) برای مدت کوتاهی باز و سپس متوقف شد اما برای متقاضیان گروه A که جاب آفر دارند، باز خواهد بود. این برنامه مهاجرتی استان نوا اسکوشیا قرار است تعداد ۲۵۰ متقاضی گروه B بپذیرد.

گروه B آن دسته از متقاضیانی هستند که  پیشنهاد کار از سوی کارفرما ندارند اما در یکی از مشاغل مورد نیاز استان، سابقه کاری دارند. شرایط لازم برای متقاضیان گروه B:

• داشتن پروفایل ثبت شده فعال در سیستم اکسپرس انتری سازمان مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا
• داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی کانادایی یا مدرک غیر کانادایی معادل شده
• داشتن حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت درطی ۶ سال گذشته ( یا معادل پاره وقت) در یکی از مشاغل مورد نیاز استان
• داشتن مدرک زبان حداقل CLB 7
• داشتن منابع مالی کافی برای استقرار زندگی در نووا اسکوشیا
• کسب امتیاز ۶۷ از ۱۰۰ در سیستم امتیاز بندی

 

فهرست مشاغل مورد نیاز استان 

عنوان شغلی کد NOC 
Financial Auditors and Accountants ۱۱۱۱
Other financial officers ۱۱۱۴
Professional occupations in advertising, marketing and public relations ۱۱۲۳
Administrative assistants ۱۲۴۱
Accounting and related clerks ۱۳۱۱
Civil engineers ۲۱۳۱
Information systems analysts and consultants ۲۱۷۱
Computer programmers and interactive media development ۲۱۷۴
Computer network technicians ۲۲۸۱
User support technicians ۲۲۸۲
Registered nurses and registered psychiatric nurses ۳۰۱۲
Licensed practical nurses ۳۲۳۳
College and other vocational instructors ۴۰۲۱
Paralegal and related occupations ۴۲۱۱
Social and community service workers ۴۲۱۲
Financial sales representatives ۶۲۳۵

 

گروه A آن دسته از متقاضیانی هستند که از سوی کارفرما پیشنهاد کار دارند. شرایط لازم برای متقاضیان گروه A:

  • داشتن پروفایل ثبت شده فعال در سیستم اکسپرس انتری سازمان مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا
  • داشتن جاب آفر دائمی و تمام وقت از سوی کافرمای استان نووا اسکوشیا
  • داشتن حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط با شغل
  • داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی کانادایی یا مدرک غیر کانادایی معادل شده
  • داشتن مدرک زبان حداقل CLB 7
  • داشتن منابع مالی کافی برای استقرار زندگی در نووا اسکوشیا
  • کسب امتیاز ۶۷ از ۱۰۰ در سیستم امتیاز بندی Nova Scotia Demand: Express Entry points grid

 

این برنامه مهاجرتی استان نوا اسکوشیا زیر مجموعه برنامه Nova Scotia Nominee Program می باشد که خود نیز زیرشاخه ای از برنامه های انتخابی استان های کاناداست. متقاضیانی که نام آنها در استخر اکسپرس انتری وجود دارد، می توانند برای این برنامه اقدام کنند. متقاضیان پس قبولی در این برنامه، ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم اکسپرس انتری دریافت می کنند. استان نوا اسکوشیا از طریق برنامه های مهاجرتی زیر متقاضی می پذیرد:
• کارآفرینی (Entrepreneur) 
• نیروی متخصص (Skilled Worker) 
• International Graduate Entrepreneur
• Nova Scotia Demand: Express Entry 
• Nova Scotia Experience: Express Entry