🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲

#ثبت#شرکت در#عمان با #گرید ممتاز: 🔑🔑🔑حداقل هزینه ی اولیه برای #ثبت#شرکت در کشور #عمان ۲۵۰۰۰۰ ریال عمانی است.که این مبلغ میتواند تشکیل شده از چند حساب از یک شخص یا حداکثر سه نفر باشد و حداقل نیمی از این مبلغ یعنی ۱۲۵۰۰۰ ریال عمانی باید در موقع ثبت در حساب متقاضی یا شرکا موجود باشد.
شرکت های با گرید ممتاز میتوانند توسط حداکثر ۳ نفر ثبت شوند و یک نفر نیز میتواند به عنوان مدیر معرفی گردد.بدیهی است میزان سهام شراکت بین افراد کاملا توافقی است.همچنین توافق اسناد سهام شراکت مورد نیاز در این پروسه نیز در اداره صنایع کشور عمان قابل ارائه بوده و میزان سهام بر اساس توافق شرکا در مدارک ثبت می گردد.
همچنین قابل ذکر است کلیه شرکت های گرید ممتاز شامل ۳۰% سهام به نام کفیل عمانی و ۷۰% سهام به نام سایر شرکا می شود.
به طور کلی زمان مورد نیاز برای ثبت یک شرکت با گرید ممتاز در کشور عمان بین ۳ تا ۴ هفته است.هزینه ی ثبت شرکت بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ ریال عمانی می باشد و هزینه ی کفیل عمانی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

👇👇لینک کانال 👇👇
@Iranmohajergroup

☎️۰۷۱۳۶۴۹۱۱۴۵

شماره تماس كانادا:۰۰۱۴۱۶۸۸۰۱۴۰۶